90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 43 31

Aktualne zajęcia dydaktyczne pracowników Katedry

prof. dr hab. Zbigniew Anusik – USOS

prof. dr hab. Edward Wiśniewski USOS

dr hab. Jolanta Daszyńska, prof. UŁ  USOS

dr hab. Witold Filipczak, prof. UŁ  USOS

dr Małgorzata Karkocha USOS

dr Joanna Orzeł USOS

dr Piotr Robak USOS