90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 43 31

Wykaz ważniejszych publikacji:

Książki

 • Partia Progresistów w czasie I wojny światowej i rewolucji lutowej (19141917), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1989, ss. 113.
 • Libieralnaja oppozicija w Rossii nakanunie pierwoj mirowoj wojny, Izdatielskij Cientr „Rossija Mołodaja”, Moskwa 1993, ss. 191; Moskwa 1994, ss. 191.
 • Kapitał i włast w Rossii. Politiczieskaja diejatielnost progressiwnych priedprinimatieliej w naczale XX wieka, „Staryj Sad”, Moskwa 2000, ss. 270.
 • Kapitał i włast w Rossii. Politiczieskaja diejatielnost progressiwnych priedprinimatieliej w naczale XX wieka, wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Izdatilestwo Moskowskogo Uniwersiteta, Moskwa 2006, ss. 319.
 • „Swjaszczennoje jedinienije” w Rossii w 1914 godu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ss. 205.
 • Kadiety i włast’ (ijul 1914 – janwar’ 1915), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss.  178.

Redakcja monografii i czasopism

 • Centrum i regiony narodowościowe w Europie od XVIII do XX wieku, red. E. Wiśniewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998, ss. 245.
 • Historia XIX i XX wieku,  red. E. Wiśniewski, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 56, 1998, ss. 292.
 • Z historii politycznej Europy XVIIIXX wieku,  red. E. Wiśniewski, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 59, 2000, ss. 226.
 • Europa w XX wieku. Główne kierunki rozwoju (ekologia, gospodarka, kultura, polityka), red. E. Wiśniewski, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, ss. 264.
 • Europa Środkowo-Wschodnia w XIX i XX wieku,  red. E. Wiśniewski,  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, ss. 150.
 • Liberalizm w Europie, red. E. Wiśniewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, ss. 308.
 • Ku wolności… Czynniki wewnętrzne i międzynarodowe powstania niepodległych państw w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX–XX wieku, red. E. Wiśniewski, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, ss. 341.
 • Łódź, Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w podręcznikach do nauczania historii,  red. Z. Anusik, M. Karkocha, J. Kita i E. Wiśniewski,  Wydawnictwo Księży Młyn, Łódź 2013, ss. 338.

Rozprawy i artykuły

 • Ewolucja ustroju politycznego w Rosji na początku XX wieku, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 55, 1996.
 • Liberałowie wobec dylematu: centrum i regiony w wielonarodowościowym Imperium Rosyjskim na początku XX wieku, [w:] Centrum i regiony narodowościowe w Europie od XVIII do XX wieku, Łódź 1998.
 • Walka o „głasnost” i „pierestrojkę” w Rosji przed I wojną światową, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 61, 1998.
 • Kwestia chłopska w programach rosyjskich partii liberalnych na początku XX wieku, „Zeszyty Wiejskie” 1998, z. 1.
 • Russkij libieralizm w naczale XX wieka, „Bulgarian Historical Review” 1998, nr 34.
 • Ruskitie libierali i Bałkanitie w naczaloto na  XX wiek, „Istoriczeski Prieglied” 1999, nr 1.
 • Polityczna konsolidacja przemysłowców rosyjskich na początku XX wieku, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica, t. LXIX.
 • Kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Rosji w koncepcjach przemysłowców na początku XX wieku, [w:] Europa w XX wieku. Główne kierunki rozwoju (ekologia, gospodarka, kultura, polityka), Łódź 2001.
 • Związek Zawodowy „Solidarność” w Moskwie w 1913 r., „Rocznik Łódzki” 2001, t. XLVIII.
 • Reformy ustroju Rosji w koncepcjach liberałów na początku XX wieku, [w:] Dawna a nowa Rosja (z doświadczeń transformacji ustrojowej), Warszawa 2002.
 • Liberałowie rosyjscy wobec państw zachodnich na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Europa a Rosja opinie, konflikty, współpraca, red. Z. Anculewicz i J. Sobczak, Olsztyn 2003.
 • Praca i rozrywka w życiu codziennym przemysłowców rosyjskich na początku XX wieku, [w:] Praca i odpoczynek w literaturach słowiańskich, red. E. Małek, Łódź 2003.
 • Liberałowie rosyjscy wobec procesu powstawania państw narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej w czasie I wojny światowej, [w:] Europa Środkowa i Wschodnia w XX wieku, red. A. Korynia i P. Łossowski, WarszawaŁowicz 2004.
 • Z historii wyborów do I Dumy Państwowej w Rosji w 1906 r., [w:] Europa Środkowo-Wschodnia w XIX i XX wieku, Łódź 2005.
 • Liberałowie w rewolucji rosyjskiej 1 listopada 1916 r.  6 stycznia 1918 r., [w:] Liberalizm w Europie,  Łódź 2008.
 • Prawa człowieka w Karcie Praw Podstawowych  w Unii Europejskiej, [w:] Lux lucet in tenebris, t. II, Podkowa Leśna 2010.
 • Z dziejów turystyki. Turystyka w starożytnym Egipcie, „Masovia Mater” 2010, nr 9/293.
 • Z dziejów turystyki. Turystyka w starożytnej Grecji, „Masovia Mater” 2010, nr 10/294.
 • Z dziejów turystyki. Warunki podróżowania w starożytnej Grecji, „Masovia Mater” 2010, nr 11/295.
 • Z dziejów turystyki. Turystyka w starożytnym Rzymie, „Masovia Mater” 2011, nr 2/297.
 • Z dziejów turystyki. Podróże we wczesnym średniowieczu, „Masovia Mater” 2011, nr 3/298.
 • Z dziejów turystyki. Początki turystyki pielgrzymkowej, „Masovia Mater” 2011, nr 4/299.
 • Z dziejów turystyki. Turystyka pielgrzymkowa w średniowieczu, „Masovia Mater” 2011, nr 5/300.
 • The history of the political transformation in the countries of Central and Eastern Europe, [w:] Tourism and the transformation of Large Cities in the Post-Communist countries of Central and Eastern Europe, eds W. Cudny, T. Michalski, R. Roube, Łódź 2012.
 • Liberałowie rosyjscy wobec kwestii polskiej w czasie pierwszej wojny światowej, [w:] Dawna Rosja i Rosjanie w obecnych badaniach polskich, red.  J. Tyszkiewicz, K. Łukawski, Pułtusk 2012.
 • Europa Środkowo-Wschodnia w najnowszych polskich podręcznikach do nauczania historii, [w:] Łódź, Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w podręcznikach do nauczania historii,  red. Z. Anusik, M. Karkocha, J. Kita i E. Wiśniewski,  Łódź 2013, ss. 338.
 • Partia Konstytucyjno-Demokratyczna wobec wybuchu pierwszej wojny światowej, „Przegląd Nauk Historycznych” 2014, R. XIII, nr 2.
 • Aleksander Konowałow, lider Partii Progresistów, [w:] Dawna Rosja i Rosjanie w obecnych badaniach polskich, red.  J. Tyszkiewicz, K. Łukawski, Pułtusk 2014.
 • Rossijskije liberały w naczale pierwoj mirowoj wojny, [w:] Pierwaja mirowaja wojna – prolog XX wieka, otw. red. J.J. Siergiejew, Moskwa 2014.
 • Samorząd terytorialny po pierwszej wojnie światowej na przykładzie Zgierza, „Rocznik Łódzki” 2015.
 • Rossijskiej libierały i probliema proswieszczenija w naczale XX wieka, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne 2015, t. XVI.
 • Raboczij wopros w programmach rossijskich libieralnych partij w naczale XX wieka, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku” 2015, t. XIV.