90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 43 31

I. TEMATYKA AMERYKAŃSKA

Monografie autorskie

 • Misje Benjamina Franklina w Londynie latach 17571775, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994, ss. 139.
 • Stany wobec polityki rządu federalnego Stanów Zjednoczonych Ameryki lat 17981830, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, ss. 333.
 • Narodziny tradycji. Symbole amerykańskiej demokracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, ss. 142.

Artykuły w monografiach zbiorowych i czasopismach punktowanych

 • Przestrogi dla Polski i Anglii w pismach Stanisława Staszica i Benjamina Franklina, [w:] Oświeceni wobec rozbiorów Polski, red. J. Grobis, Łódź 1998, s. 215–227.
 • Kilka refleksji o tworzeniu państwa na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ku pamięci Andrzeja Frycza Modrzewskiego, [w:] Dziedzictwo Andrzeja Frycza Modrzewskiego w myśli humanistycznej i politycznej, Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 500. rocznicy urodzin Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Piotrków Trybunalski–Wolbórz, 19–20 września 2013 r., t. I, red. J. Kukulski, Toruń 2004, s. 264–284.
 • W kierunku państwa federalnego (17761787). Europejskie reminiscencje amerykańskich przemian, [w:] Europa unii i konfederacji. Idea jedności narodów i państw od średniowiecza do czasów współczesnych, red. K. Ślusarek, Kraków 2004, s. 193–219.
 • Południowa Karolina wobec Unii w latach 18161831, [w:] Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem, red. Z. Anusik, Łódź 2007, s. 483–504.
 • „The Founding Era” oczami wybranych Europejczyków, [w:] Spotkania polsko-amerykańskie, red. J. Marszałek-Kawa i S. Wojciechowski, Toruń 2008, s. 290–328.
 • Pułapki Konstytucji federalnej (1787), [w:] Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Reminiscencje w 220. rocznicę uchwalenia, red. J.A. Daszyńska, Łódź 2009 [druk 2010], s. 209–223.
 • Droga Pułaskiego do Savannah, [w:] Czas Ameryki. American Era, Księga ku czci Profesora dr hab. Krzysztofa Michałka, red. H. Parafianowicz, Białystok 2011, s. 27–44.
 • John Caldwell Calhoun, dylematy politycznych wyborów, [w:] Władza i polityka w czasach nowożytnych, red. Z. Anusik, Łódź 2011, s. 305–327.
 • Kilka refleksji na temat konstytucji federalnej Stanów Zjednoczonych Ameryki, „Prawo i Polityka” 2011, nr 3, s. 21–34.
 • Niewolnictwo i kompromisy: od Konstytucji do Ustawy KansasNebraska, 17871854, [w:] Amerykomania. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Mani, t. II, red. W. Bernackie i A. Walaszka, Kraków 2012, s. 181–194.
 • Woodrow Wilson a nadzieje na odzyskanie niepodległości Polski, [w:] Ku wolności. Czynniki wewnętrzne i międzynarodowe powstania niepodległych państw w Europie Środkowo-Wschodniej w XIXXX wieku, red. E. Wiśniewski, Łódź 2012, s. 157–179.
 • The Presidential Elections from Washington to Jefferson. How did Americans elect their first presidents?, [w:] Polish Perspectives on American History Insights, Interpretations, Revisions, ed. H. Parafianowicz, Białystok 2013, s. 33–50.
 • The Elections of the First Three American Presidents: How Did Americans Elect Washington, Adams and Jefferson?, [w:] 2012 U.S. Presidential Election. Challenges and Expectations, ed. P. Laidler, M. Turek, Kraków 2014, s. 31–46.
 • Amerykańska Konstytucja 1787 r. – wcielanie teorii w praktykę, [w:] Conventa et Parlamenta. Studia i szkice z dziejów parlamentaryzmu, red. T. Matuszek, Piotrków Trybunalski 2015, s. 125–140.
 • Załamanie pokojowej koncepcji prezydenta Wilsona, [w:] Druga wojna światowa wybrane zagadnienia konfliktu międzynarodowego, red. W. Kozyra, I. Lasek-Surowiec, A.M. Zaręba, Chełm 2015, s. 29–40.
 • Amerykańska konstytucja federalna. Kilka refleksji na temat łączenia teorii z praktyką, [w:] Czas wojny, czas pokoju: Stany Zjednoczone Ameryki od niepodległości do współczesności, t. III, red. Ł. Niewiński, Oświęcim 2016, s. 6–20.

Redakcja monografii

 • Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Reminiscencje w 220. rocznicę uchwalenia, red. J.A. Daszyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009 [druk 2010], ss. 528.

Recenzje    

 • [Rec.:] I. Rusinowa, Saratoga–Yorktown, Warszawa 1985, „American Studies” 1989, t. VIII, s. 177–180.
 • Alexander Hamilton, The Tragic Hero, [rec.:], I. Rusinowa, Aleksander Hamilton, Ossolineum 1991, [w:] „American Studies” 1994, t. XIII, s. 130–132.
 • [Rec.:] Zbigniew Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era tworzenia 16071789 [History of American Civilization: The Creative Era 16071789] (reviewed by Jolanta A. Daszyńska), [w:] „The Americanist”, vol. XXV (Rethinking American Nationalism), ed. W. Glass and A. Graff, Warsaw 2009/2010, s. 176–178.

Artykuły w czasopismach niepunktowanych

 • Jeffersoniańska koncepcja Uniwersytetu, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 22, 1985, s. 129–134 (pod panieńskim nazwiskiem Czarnocka).
 • Benjamina Franklina pierwsza podróż do Anglii (w świetle „Autobiografii”), „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 33, 1989, s. 59–72.
 • Franklin w Paryżu (17761778) symbol nowej Ameryki, komunikat na XIV Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich, „Pamiętnik XIV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich” 1993, s. 189–192.
 • Spór wokół przekształcenia Pensylwanii w kolonię królewską (17641765), „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 53, 1995, s. 25–40.
 • Od „Junto” do Uniwersytetu starania Benjamina Franklina o rozwój intelektualny społeczeństwa Pensylwanii (17271754), „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 57, 1996, s. 47–59.
 • Konformizm polityczny Benjamina Franklina w latach 17641766, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 64, 1999, s. 83–99.
 • Obraz wojny amerykańsko-angielskiej 1812 roku w wybranych polskich podręcznikach i leksykonach historii wydanych po 1945 r., Warszawa 2000 (współautor: A. Nowakowska-Dryk), publikacja na stronach internetowych: www.pism.pl.
 • „Afera XYZ” jako polityczny dylemat prezydenta Johna Adamsa w świetle relacji Johna Marshalla, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 70, 2001, s. 43–59.
 • Z życia Johna Marshalla zagadki autobiografii, „Przegląd Nauk Historycznych” 2002, R. I, nr 2, s. 95–115.
 • American Federalism – the Ideas, Hopes, and Reality In the Times of the Alien and Sedition Acts, „The Americanist”, vol. XXIII (The Politics of American Studies), ed. W. Glass, A. Graff, Warsaw 2006, s. 141–151.
 • Prawa i wolności w amerykańskiej rzeczywistości przełomu XVIIIXIX wieku, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 2008, nr 1–2, s. 51–74.
 • Ignacy Paderewski w Waszyngtonie – starania o amerykańską pomoc w odzyskaniu niepodległości Polski, „Muzealny Rocznik Historyczny” 2011, nr 1, s. 59–81.
 • Stany Zjednoczone Ameryki, Konstytucja wieńczy dzieło, Ojcowie Założyciele; Orzeł i wielka Pieczęć; Flaga i hymn; Wuj Sam; Dolar, [w:] „Polityka. Wydanie specjalne. Pomocnik historyczny” (zatytułowany: Stany Zjednoczone Ameryki: Jak rodziła się potęga. Od herbatki bostońskiej 1773 do pierwszej wojny światowej 1914), red. L. Będkowski, Warszawa 2013, s. 19–27, 28–30, 32, 35, 59, 102.

II. TEMATYKA I WOJNY ŚWIATOWEJ I OPERACJI ŁÓDZKIEJ

Artykuły w monografiach i czasopismach punktowanych

 • Operacja Łódzka w przededniu setnej rocznicy. Zagadnienia wstępne, [w:] Operacja Łódzka – zapomniany fakt I wojny światowej, red. J.A. Daszyńska, Łódź 2011, s. 9–12.
 • Operacja Łódzka w aktualnych podręcznikach akademickich, monografiach i opracowaniach, [w:] Operacja Łódzka – zapomniany fakt I wojny światowej, red. J.A. Daszyńska, Łódź 2011, s. 29–40.
 • Wstęp, [w:] Łódź w czasie Łódź w czasie Wielkiej Wojny, red. J.A. Daszyńska, Łódź 2012 [druk 2013], s. 7–10
 • Łódź między pokojem a wojną, [w:] Łódź w czasie Łódź w czasie Wielkiej Wojny, red. J.A. Daszyńska, Łódź 2012 [druk 2013], s. 31–42.
 • Wstęp, [w:], Łódź w drodze do niepodległości, red. J.A. Daszyńska, Łódź 2013, s. 7–10.
 • Wielka bitwa, [w:] Bezbronne miasto. Łódź 1914-1918, Łódź 2014, s. 302–318 (oraz mapy).
 • Łódź i Operacja Łódzka, [w:] Operacja Łódzka. W setną rocznicę wybuchu I wojny światowej, Łódź 2014, s. 6–48.
 • Umundurowanie i uzbrojenie żołnierzy armii rosyjskiej i niemieckiej walczących w Operacji Łódzkiej, [w:] W pancerzu przez wieki. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. M. Baranowski, A. Gładysz i A. Niewińskie, Oświęcim 2014, s. 194–209.
 • Wstęp, Od Redakcji, [w:] Legiony Polskie w czasie Wielkiej Wojny, red. J.A. Daszyńska, Łódź 2015, s. 7–12.
 • Wstęp, [w:] Nieznane historie z Łodzi czasów Wielkiej Wojny, red. J.A. Daszyńska, Łódź 2016, s. 7–12.
 • Wielka Zapomniana – Operacja Łódzka 1914 r., [w:] Nieznane historie z Łodzi czasów Wielkiej Wojny, red. J.A. Daszyńska, Łódź 2016, s. 35–56.
 • Samochody pancerne jako nowa broń Wielkiej Wojny. Refleksje na przykładzie frontu wschodniego 19141915, [w:] „Mieczem i szczytem”. Broń na polu walki. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2016, s. 162–176.
 • Dlaczego powinniśmy pamiętać o Operacji Łódzkiej, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2015, z. 2, s. 7–26.

Redakcja monografii

 • Operacja Łódzka – zapomniany fakt I wojny światowej, red. J.A. Daszyńska, Wydawnictwo Księży Młyn, Łódź 2011, ss. 163.
 • Łódź w czasie Wielkiej Wojny, red. J.A. Daszyńska, Wydawnictwo Księży Młyn, Łódź 2012 [druk 2013], ss. 132.
 • Łódź w drodze do niepodległości, red. J.A. Daszyńska, Wydawnictwo Księży Młyn, Łódź 2013, ss. 205.
 • Legiony Polskie w czasie Wielkiej Wojny, red. J.A. Daszyńska, Wydawnictwo Księży Młyn, Łódź 2015.
 • Nieznane historie z Łodzi czasów Wielkiej Wojny, red. J.A. Daszyńska, Wydawnictwo Księży Młyn, Łódź 2016.

III. TEMATYKA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ

Artykuły w czasopismach punktowanych

 • Rekonstrukcja historyczna. Kilka refleksji nad nowym zjawiskiem kulturowym w Polsce, „Wiadomości Historyczne” 2013, nr 6, s. 11–14.
 • Kilka refleksji nad inscenizacjami historycznymi przypominającymi wydarzenia II wojny światowej, „Wiadomości Historyczne” 2014, nr 2, s. 34–37.
 • Rekonstrukcja historyczna: hobby, pasja, komercja?, „Wiadomości Historyczne” 2015, nr 6, s. 4–13 (współautor: J. Chańko).
 • Rekonstrukcja historyczna wydarzeń pierwszej wojny światowej. Refleksje naukowo-dydaktyczne. „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2015, t. XXXIV (III), s. 101–116 (współautor: J. Chańko).

Artykuły w czasopismach niepunktowanych

 • Rekonstrukcja historyczna a poznawanie historii, „W Centrum” 2010, nr 11, s. 3–4.
 • Boczki – wojenne wspomnienia, „Biuletyn Szadkowski” 2011, s. 173–176.
 • Inscenizacje historyczne przypominające wydarzenia II wojny światowej – kilka refleksji, „W Centrum” 2012, nr 20, s. 11–13.
 • Lubię wyzwania [wywiad w gazecie], „Ziemia Łódzka” 2014, nr 10, s. 6–7.

DROBNE PRACE O CHARAKTERZE SPRAWOZDAWCZYM

 • Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Kultura elit – kultura ludowa w XVIII w.”, „Rocznik Łódzki” 1984, t. XXIV, s. 317–320 (pod nazwiskiem panieńskim Czarnocka).
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Trzechsetna rocznica odsieczy Wiednia”, „Rocznik Łódzki” 1985, t. XXXV, s. 312–314 (pod nazwiskiem panieńskim Czarnocka).
 • Bibliografia prac drukowanych profesor doktor Zofii Libiszowskiej, „Rocznik Łódzki” 1987, t. XXVII, s. 19–33 (pod nazwiskiem panieńskim Czarnocka) (współautorzy: Z. Anusik, J. Grobis).