90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 43 31

w(1953–2017)

ADRES SŁUŻBOWY
Instytut Historii
Katedra Historii Nowożytnej
ul. A. Kamińskiego 27a
90-219 Łódź


WYKSZTAŁCENIE

 • 2002 – tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych
 • 1992 – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii
 • 1984 – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii
 • 1978 – tytuł magistra historii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

 • od 2004 – profesor zwyczajny UŁ
 • 1994–2002 – profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Europy Wschodniej
 • 1984–1994 – adiunkt w Katedrze Historii Europy Wschodniej

STANOWISKA ADMINISTRACYJNE

 • 2002–2008 – kierownik Studium Doktoranckiego Nauk Humanistycznych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ
 • 1996–1999 – członek Komisji Statutowej UŁ
 • od 1997 – pełnomocnik Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ do spraw umowy o współpracy bezpośredniej z Moskiewskim Państwowym Uniwersytetem im. M.W. Łomonosowa
 • 1997–2003 – wiceprezes Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego

UDZIAŁ W GREMIACH REDAKCYJNYCH

 • 1997–2003 – Redaktor „Rocznika Łódzkiego”
 • od 2009 – członek Rady Redakcyjnej „Mazowieckich Studiów Humanistycznych”
 • od 2010  – członek Rady Naukowej „Piotrkowskich Zeszytów Historycznych”

NAGRODY NAUKOWE I WYRÓŻNIENIA

 • dwie nagrody I stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za książki
 • nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za książkę
 • 1986 – nagroda I stopnia za rozprawę doktorską w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Oświaty i Wychowania, PAN, TPPR i ZSP
 • 1979 – nagroda I stopnia za pracę magisterską w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, TPPR, SZSP i Redakcję „Nowe Drogi”

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • Dzieje Europy Środkowo-Wschodniej
 • Dzieje państwa i ustroju
 • Unia Europejska
 • Samorząd terytorialny
 • Historia turystyki
 • Prawo konstytucyjne
 • Historia systemów totalitarnych
 • Stosunki międzynarodowe w XIX–XX w.
 • Historia regionalna
 • Dzieje państwa polskiego
 • Partie polityczne
 • Liberalizm