90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 43 31

Terminy konsultacji pracowników

prof. dr hab. Zbigniew Anusik środa 10.00–12.00 11 42 635 61 86
dr hab. Jolanta Daszyńska, prof. UŁ poniedziałek
środa
10.00–11.00
17.00–18.00
27 42 635 61 91
dr hab. Witold Filipczak, prof. UŁ wtorek 12.00–13.30 38 42 635 61 96
dr Małgorzata Karkocha czwartek 10.30–12.00 11 42 635 61 86
dr Joanna Orzeł środa 10.00–12.00 38 42 635 61 96
dr Piotr Robak środa 11.00–13.00 27 42 635 61 91

Konsultacje pracowników odbywają się w gmachu Instytutu Historii UŁ 
przy ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 27a