90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 43 31

SONY DSC

ADRES SŁUŻBOWY
Instytut Historii
Katedra Historii Nowożytnej
ul. A. Kamińskiego 27a
90-219 Łódź
tel. +48 42 635 61 91
e-mail: his.pow.now@wp.pl
Konsultacje: środa, godz. 11.00–13.00, pokój 27

WYKSZTAŁCENIE

 • 1997 – Uniwersytet Łódzki – stopień doktor nauk humanistycznych w zakresie historii; specjalność: historia powszechna XVII wieku; temat pracy: William Penn – reformator i polityk. Czas ideałów (16441681) (promotor: dr hab. Jerzy Grobis, prof. UŁ, recenzenci: prof. dr Zofia Libiszowska i prof. dr hab. Stanisław Grzybowski)
 • 1987 – magister historii; praca magisterska z zakresu historii starożytnej
 • 1982–1987 – studia stacjonarne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ na kierunku historia

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

 • od 2014 – starszy wykładowca w Katedrze Historii Nowożytnej
 • 2011–2014 – starszy wykładowca w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej
 • 1998–2011 – adiunkt w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej
 • 1988–1998 – asystent w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej i Najnowszej  (od 1995 w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej)

STANOWISKA ADMINISTRACYJNE

 • od 2015 – opiekun naukowy Koła Naukowego Doktorantów na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ
 • od 2014 – koordynator kierunkowy studenckich praktyk zawodowych na kierunku regionalistyka kulturowa
 • od 2013 – koordynator programu Erasmus Plus na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ
 • od 2010 – koordynator kierunkowy studenckich praktyk zawodowych na kierunku: historia
 • 1998–2004 – koordynator kierunkowy programu Erasmus na kierunku: historia

PRZYNALEŻNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki (w latach 2003–2006 członek Zarządu Oddziału)

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • 2016 – nagroda J.M. Rektora UŁ III stopnia za osiągnięcia organizacyjne
 • 2015 – Złota Odznaka UŁ

KONFERENCJE NAUKOWE (WSPÓŁORGANIZACJA)

 • 2010 – sekretarz ogólnopolskiej konferencji naukowej Władza i polityka w czasach nowożytnych, Łódź, 15–16 kwietnia 2010 r.
 • 2005 – sekretarz ogólnopolskiej konferencji naukowej Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem, Łódź, 1719 listopada 2005 r.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • Dzieje protestantyzmu anglosaskiego w XVII–XVIII wieku (zwłaszcza biografia polityczno-intelektualna Williama Penna oraz kwakierskie eksperymenty osadnicze w Ameryce Północnej)
 • Dzieje dyplomacji europejskiej w XVII–XIX wieku (głównie w obszarze euroatlantyckim)
 • Polityczne stosunki międzynarodowe a rywalizacja kolonialna i handlowa mocarstw w XVII–XIX wieku
 • Rozwój handlu zewnętrznego (w tym kolonialnego) państw euroatlantyckich w XVII–XVIII wieku
 • Rywalizacja mocarstw o panowanie w regionie naddunajskim w XVII–XIX wieku (związane z ofertą dydaktyczną dla studentów programu Erasmus Plus)
 • Europejska myśl o pokoju i integracji w XVII–XIX wieku
 • Podróże morskie i lądowe w czasach nowożytnych (przede wszystkim poznanie i eksploracja gór)

REALIZOWANE PROJEKTY, GRANTY, STYPENDIA

 • 2004–2007 – grant Komitetu Badań Naukowych na realizacje programu badawczego: Od kontrabandy do dyplomacji. Misja amerykańska w Paryżu w latach 17761783