90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 43 31

0Strona w budowie

Katedra Historii Nowożytnej powstała w dniu 1 października 2011 r. z połączenia Katedry Historii Nowożytnej Polski i Krajów Nadbałtyckich, kierowanej przez prof. dra hab. Zbigniewa Anusika oraz Zakładu Historii Powszechnej Nowożytnej, kierowanego przez dra hab. Jerzego Grobisa. Kierownikiem zreorganizowanej jednostki jest prof. zw. dr hab. Zbigniew Anusik. W Katedrze pracuje w chwili obecnej: dwóch profesorów zwyczajnych, dwóch doktorów habilitowanych zatrudnionych na stanowisku profesora, jeden doktor na etacie starszego wykładowcy oraz dwóch adiunktów. Zainteresowania badawcze i działalność dydaktyczna pracowników Katedry koncentrują się głównie wokół: historii politycznej, społecznej i kulturalnej Polski i Europy doby nowożytnej, historii Stanów Zjednoczonych Ameryki, parlamentaryzmu polskiego oraz szeroko rozumianej historii regionalnej.